Hội Nghị Trưởng

thangtien10.com

TIN HƯỚNG ĐẠO

TIN HƯỚNG ĐẠO  

 

FACE TO FACE YPT TRAINING FOR TT 10 @ CAMP STRAKE

 

Theo Tr Nguyễn Tấn Đệ cho biết sẽ có 2 khoá Face to Face YPT Training tại đất trại Thẳng Tiến 10 trong 2 ngày

Sáng Thứ Sáu 27-6 từ 7:00AM đến 9:00AM

Chiều Thứ Bảy 28-6 từ 1:00PM đến 3:00PM

Tại hội trường Grand Lake Dinning (meeting room )

Quý Trưởng và Phụ Huynh đi trại TT 10 chưa kịp lấy chứng chỉ YPT xin lưu ý để tham dự khoá này tại trại theo lịch trình trên.

 

CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN TẠI TRẠI THẲNG TIÊN 10 - ON SITE Trainings

 Youth Protection and Camp Code Training: (Staff, parents and leaders)

Friday June 27, 2014 at 7:00 – 9:00 pm – Grand Lake Dinning Hall Meeting room

FACE TO FACE YPT TRAINING

FACE TO FACE YPT TRAINING FOR TT 10 @ CAMP STRAKE

YPT có nghĩa là gì nhỉ?
Có phải là 3 chữ tắt Yêu Phong Trào chăng ? Không phải đâu đó là
Youth Protection Training mà các Trưởng và Phụ Huynh Thiện Nguyện viên phải qua khoá học này để phục vụ tại trại

Theo Tr Nguyễn Tấn Đệ cho biết sẽ có 2 khoá Face to Face YPT Training tại đất trại Thẳng Tiến 10 trong 2 ngày
Sáng Thứ Sáu 27-6 từ 7:00AM đến 9:00AM
Chiều Thứ Bảy 28-6 từ 1:00PM đến 3:00PM
Tại hội trường Grand Lake Dinning (meeting room

YPT Announcement

YPT

TIỂU TRẠI TRƯỞNG NIÊN

 

TIỂU TRẠI HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN – THẲNG TIẾN 10

Bản tin số 2

 

Ban Điều Hành Tiểu trại Trưởng Niên thân kính thông báo đến Quý Trưởng 

                                      bản tin số 2 với các nội dung sau đây:

Cập Nhật Ghi Danh TT10

As of Mar 10, 2014

Current Registration Status 2014 03 10 Theo Mien and Chi Nhanh

 

Current Registration Status 2014 03 10 Theo Nghanh